building-1080592_960_720.jpg

Susidomėjimas parama ūkiams modernizuoti išlieka vienas didžiausių – preliminariais duomenimis,  nuo spalio 1 d. iki gruodžio 13 d. vykusio paraiškų priėmimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ metu pateiktos 964 paraiškos. Bendra prašoma paramos suma siekia 39,5 mln. Eur. Viso šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 25 mln. Eur paramos. Taigi prašoma paramos suma didesnė už skirtąją daugiau kaip 1,5 karto.

Didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 50 tūkst. Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu bendra gauta paramos suma tam pačiam paramos gavėjui gali siekti ne daugiau kaip 400 tūkst. Eur.

Prioritetinis paraiškų vertinimas

Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus jų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją.

Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.

Su projektų atrankos kriterijais ir skiriamais balais galima susipažinti minėtos veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse, kurias rasite čia. Šiuo metu atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, paraiškų pirmumo eilė sudaroma per 30 darbo dienų nuo paramos paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos. Apie paraiškų prioritetinio vertinimo rezultatus – sudarytą paraiškų pirmumo eilę, informuosime artimiausiu metu.

Šiais metais dėl paramos ūkių modernizavimui ūkininkai galėjo kreiptis du kartus. Pirmasis paraiškų rinkimo etapas vyko pavasarį, kurio metu buvo pateikta 1 251 paraiška (paprašyta 53 mln. Eur paramos).

Parengta pagal NMA informaciją.